Ads in Articles list-1

金門半馬三日行

金門馬拉松是跑者熱門的賽事,也是難報名的賽事之一。2017年10月30日,筆者應住金門的前同事好友清雄邀約,上網報名第11屆金門馬拉松,報好名後,趕緊訂了往返金門的飛機及民宿。…

閱讀全文...